นวดฝ่าเท้านวดประคบ

นวดน้ำมัน

นวดน้ำมันอโรมา

การนวดร่างกายด้วยน้ำมันหอมระเหย เป็นการนวดแบบ สัมผัสบำบัด เพราะกลิ่น และความละเอียดอ่อนของน้ำมันหอมระเหย ผสมผสานกับความชำนาญของ Therapist จะส่งผลให้ระบบน้ำเหลืองและกระแสโลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยกำจัดของเสียจากการทำงานของเซลล์ ช่วยขับ ปัสสาวะ และอาจช่วยบรรเทา ความเจ็บป่วย และอาการเจ็บป่วยบางอย่างได้นอกจากนี้คุณภาพของน้ำมันหอม ระเหยที่ดี จะช่วยส่งผลให้กล้ามเนื้อมีกำลัง และทำให้ ข้อต่อและกระดูกมีความยืนหยุ่นได้ดีขึ้นการนวดด้วย น้ำมันหอมระเหย จะช่วยกระตุ้น และปรับฮอร์โมนในร่างกายเข้าสู่สภาวะสมดุลได้ดีขึ้น


นวดน้ำมันอโรม่า ฟรี..ประคบสมุนไพรอุ่น ๆ ทั่วตัวเพื่อให้หลอดเลือดขยายตัว และสลายพังผืด
ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ รีดเส้นผ่อนคลายสบาย ๆ


นวดน้ำมัน

นวดน้ำมัน


ราคา: สอบถามราคา

นวดน้ำมันอโรมา

การนวดร่างกายด้วยน้ำมันหอมระเหย เป็นการนวดแบบ สัมผัสบำบัด เพราะกลิ่น และความละเอียดอ่อนของน้ำมันหอมระเหย ผสมผสานกับความชำนาญของ Therapist จะส่งผลให้ระบบน้ำเหลืองและกระแสโลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยกำจัดของเสียจากการทำงานของเซลล์ ช่วยขับ ปัสสาวะ และอาจช่วยบรรเทา ความเจ็บป่วย และอาการเจ็บป่วยบางอย่างได้นอกจากนี้คุณภาพของน้ำมันหอม ระเหยที่ดี จะช่วยส่งผลให้กล้ามเนื้อมีกำลัง และทำให้ ข้อต่อและกระดูกมีความยืนหยุ่นได้ดีขึ้นการนวดด้วย น้ำมันหอมระเหย จะช่วยกระตุ้น และปรับฮอร์โมนในร่างกายเข้าสู่สภาวะสมดุลได้ดีขึ้น


นวดน้ำมันอโรม่า ฟรี..ประคบสมุนไพรอุ่น ๆ ทั่วตัวเพื่อให้หลอดเลือดขยายตัว และสลายพังผืด
ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ รีดเส้นผ่อนคลายสบาย ๆ