นวดแก้อาการ 15 โรคนวดรีดเส้น

นวดไทย

ประโยชน์ของการนวดแผนไทย


๑. ช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดโดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดซึ่งเป็นยาอันตรายให้โทษ

๒.
 ช่วยกระจายเลือดลมให้มาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ
 หรือ หลอดเลือดตามปกติ จะหายปวดได้

๓.
 ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ตึง หรือแข็งตัว 
เกิดการอ่อนตัว

๔.
 แก้อาการ เคล็ด ยอก ช้ำ บวม แก้โรค 
อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ผ่อนคลายความเครียด 

๕.
 ทำให้ผู้ป่วยเกิดกำลังใจที่ได้รับความช่วยเหลือ 
ซึ่งเสียเงินน้อย ได้ประโยชน์มาก และสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ช่วยเพื่อนบ้าน คนในชุมชนได้ และหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดที่เป็นอันตรายได้


นวดไทย

นวดไทย


ราคา: สอบถามราคา

ประโยชน์ของการนวดแผนไทย


๑. ช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดโดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดซึ่งเป็นยาอันตรายให้โทษ

๒.
 ช่วยกระจายเลือดลมให้มาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ
 หรือ หลอดเลือดตามปกติ จะหายปวดได้

๓.
 ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ตึง หรือแข็งตัว 
เกิดการอ่อนตัว

๔.
 แก้อาการ เคล็ด ยอก ช้ำ บวม แก้โรค 
อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ผ่อนคลายความเครียด 

๕.
 ทำให้ผู้ป่วยเกิดกำลังใจที่ได้รับความช่วยเหลือ 
ซึ่งเสียเงินน้อย ได้ประโยชน์มาก และสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ช่วยเพื่อนบ้าน คนในชุมชนได้ และหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดที่เป็นอันตรายได้